Notă informativă cu privire la rezultatele evaluării ofertelor depuse în SIA RSAP privind procedura de achizitie a serviciilor de pază

Notă informativă cu privire la rezultatele evaluării ofertelor depuse în SIA RSAP privind procedura de achizitie a serviciilor de pază
Notă informativă cu privire la rezultatele evaluării ofertelor depuse în SIA RSAP privind procedura de achizitie a serviciilor de pază