Istorie

Întreprinderea de Stat „Direcţia pentru Exploatarea Imobilului”, abreviat Î.S. „DEI”, este înregistrată la Camera Înregistrării de Stat din data de 24.05.2002, Numărul de identificare de stat – codul fiscal 1003600164771.

Istorie


Î.S. „DEI” este o instituţie de stat, la autofinanţare şi se află în subordinea Agenţiei Proprietăţii Publice, dispune de ştampilă cu Stema de Stat, de conturi curente în BC „Energbank” S.A.
Î.S. „DEI” este persoană juridică cu sediul:MD-2012, str. Vasile Alecsandri, 78, mun. Chişinău, Republica Moldova.
Fondator al Î.S. „DEI” este Agenţia Proprietăţii Publicedin subordinea Guvernului Republicii Moldova, cu sediul: MD-2033, Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1 mun. Chişinău, Republica Moldova, cota 2000300,00 lei, ce constituie 100%.
Administratorul Î.S. „DEI” este CELAC Liudmila. 
Î.S. „DEI” nu a participat la fondarea altor întreprinderi. Deasemenea, nu dispune de filiale şi reprezentanţe.