Notă explicativă la raportul financiar anual 2019

Notă explicativă la raportul financiar anual 2019