Notă informativă privind veniturile și cheltuielile pentru anul 2019

Perioada 01/01/2019 - 31/12/2019

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile pentru anul 2019